БИЗНЕС БОШҚАРУВ ТИЗИМИ

БИЗНЕС БОШҚАРУВ ТИЗИМИ...

АСОСИЙ ИЛОВАЛАР

Бизнинг хам туплам, хам алохида ишлаш кобилиятига эга булган дастурларимиз кичик ва рифожланаётган компаниялар учун айни муддаодир. kpi.com дан фойдаланиб, сиз купрок сотиш, ишчиларингизни яхширок бошкариш, хисоб китобни тугри юритиш, ишчилар самарадорлигини ошириш хамда окилона бизнес карорларини кабул килиш имкониятига эга буласиз. kpi.com хар кандай операцион тизимда, хеч кандай муаммосиз ишлаш кобилиятига эгадир.

Батафсил маълумот

ҚУЛАЙ НАРХЛАР

Бизнинг нархларимиз оддий, кушимча чекловларсиз булиб, сизга пулнинг хакикий кийматини бера олади. Бизда мавжуд булган текин версия, тайёр пакет ёки узингизга хос булган обуна режасини тузиб олинг ва бизнесингизни юксалтиринг. Хажм ва тулов чегирмаларидан бахраманд булинг.

Тариф режангизни танланг

...
...

СОДДА ИНТЕГРАЦИЯ

Минг хил иловалардан фойдаланиш хамда хар бирига мослашиш муаммосини тарк этинг. Бизнинг илова сиз хозирда ишлатаётган дастурлар билан ишлаш кобилиятига эга. Колаверса, бизнинг мустахкам API дастуримиз сизга kpi.com устига исталган программа куриш имкониятини беради.

Батафсил маълумот

КУЛАЙ ИНТЕРФЕЙС

Фойдаланиш кулай булган бошкарув панели хамда менюлар сизга компания профилини осонликча куриш ва иш юритиш имконини беради. Фойдаланувчи интерфейси интуитивлиги хаттоки эндигина иш урганаетганларга хам барча иловалар ва функциялардан максимал даражада эффективлик билан бошкариш имконини беради. Биз узлуксиз равишда уз интерфейсимизни янги дизайн ва функциялар билан мукамаллаштириб турамиз.

Видео дарслар

...
...

ХАВФСИЗ ИНФРАСТРУКТУРА

Бизнинг булутга асослангин дастурий таъминотимиз (cloud based software) бошкарувчи ва ташкилотларнинг эгаларига бизнес маълумотларни тулик назорат килиш имкониятини яратади. Бизнинг фойдаланувчиларимиз уз маълумотлари хавфсизлиги хакида бош котиришмайди – биз Amazon билан биргаликда буни таъминлаймиз ва хар куни дастур ичидаги барча маълумотларни кушимча серверларга ёзиб борамиз. Бизнинг инфраструктурамиз дуненинг етакчи датацентрлари билан ишлайди ва узлуксиз иш фаолиятини таъминлаб беради.

Батафсил маълумот

Хисоб-Китоб

Хисоб-Китоб

Бухгалтерия хисоби иловаси сизнинг хисоб китобингизни тартибга келтиришни мулжаллаб ёзилган. Хисоб ракамлар, буюртмалар, инвентар, сарф-харажатларни бошкариш, хамда туловларни автоматлаштиринг ва вактдан тежаб колинг. kpi.com хар жабхадаги ташкилотлар билан ишлай олади. «Аклли» бухгалтерия хисобини уланг ва уз сохангизнинг етакчиси булинг.

Батафсил маълумот

ХОДИМЛАР

ХОДИМЛАР

HR иловаси сизнинг ходимлар бошкарувингиз, ишга олиш, укитиш, бахолаш, давомад, иш хаки, имтиезлар ва бошкаларни уз ичига олган. Бу барча корхона ички процедураларини, ташки талабномаларни такдим килиш ва ходимларнинг узини бошкариш фаолиятини тартибга солади.

Батафсил маълумот

Савдо

Савдо

CRM иловаси турли каналлар оркали савдо килиш, маркетинг ва мижозларга хизмат курсатишда сизга устунлик беради. Сизнинг хизматларга кизикаётган инсонларни мижозга айлантиринг. Уз мижозларингиз билан исталган пайтда богланинг.

Батафсил маълумот

Лойихалар

Лойихалар

PMO куплаб фойдали функцияларга эга булган лойихаларни тугри бошкариш учун кузда тутилган. Барча вазифалар, масалалар ва жадвалларни онлайн режимда режалаштиринг ва назарат килинг. Хужжатлар алмашинуви ва бошкаришни автоматлаштиринг. Лойихага алокадор шахслар ва мижозлар билан интернет ва мобил алока оркали хамкорлик килинг.

Батафсил маълумот

Хисоботлар

Хисоботлар

BI иловаси сизнинг компаниянгиз ва турли манбаалардан сизга керакли маълумотларни тортиб берсих кобилиятига эга булиб, сиз уларга асосланиб окилона бизнес карорларини кабул килишингиз хамда уларни бошкарув панели ва прогноз метрикаларини яратишда анлизидан фойдаланишингиз мумкин.

Батафсил маълумот

Мижозларимиз фикри


We work in a publishing company that focuses on the deployment of technology for the global financial services industry. kpi.com offers a lot of tools which we need: CRM, Mass mailing, Projects, and Invoicing.

Chris Principe
Chris Principe
Financial IT, USA

kpi.com offers fully functional accounting software for non-profit organizations. Being the low cost solution, the software is customisable. We customised a lot of accounting reports and procedures under Australian legislation.

Deb Moutsias
Deb Moutsias
Good Systems, Australia

We use kpi.com for our consulting company. We use it daily for CRM and Project Management. It helps us to keep track of leads, cases and tasks. The kpi.com’s timesheet software is great for our needs.

Victor Nwigwe
Victor Nwigwe
Flashpoints Risk Management, USA

We enjoy both kpi.com software itself and their customer service. Even if the help desk is located very far away from us, they have been quite active in replying all our queries fast. Thanks for excellent support team!

Jonathan Guimond
Jonathan Guimond
Guimond Lavallée Inc, Canada

Vidzu Media is a full service St. Louis based content development, video production and creative storytelling agency. We use kpi.com for HR, Project Management and Accounting. It offers everything we need in one place.

Andrew Deutschmann
Andrew Deutschmann
Vidzu Media Inc, USA

kpi.com’s inventory management is brilliant solution for us. We can manage our stock levels, make stock adjustments, and easily order products we need from the system.

Joanne Murphy
Joanne Murphy
Premtel Sdn Bhd, Malaysia

We are using kpi.com for almost 6 years today. Being one of the early customers, I can say that kpi.com offers a great software with a great support. kpi.com is a cost effective and high quality solution for service industries.

Germano Dal Negro
Germano Dal Negro
4-Flying s.r.l., Italy

We discovered kpi.com when our company was looking for a cost effective but a high quality system. We could easily add custom fields and create automatic workflows and reminders to our account in a company.

Fahim al Zubaidi
Fahim al Zubaidi
Evento Solution LLC, UAE

We have implemented the training center and online accounting modules kpi.com for Knowledge Grid LLC. kpi.com helps us to automate our training schedules, invoice payments and it helps to manage all our cash flow operations transparently.

Karim Hachimi
Karim Hachimi
Knowledge Grid LLC, Oman